Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

12. 9. 2017 – Zahajovací schůzka s rodiči

12. 9. 2017 – Zahajovací schůzka s rodiči

Zveme rodiče na schůzku, která se bude  konat v úterý  12. 9.  2017  v  15.00 hod.

Program:

  1. Organizační a provozní záležitosti
  2. Placení stravného a školného 
  3. Výchovně vzdělávací záměr školy
  4. Akce školy
  5. Školní řád
  6. Nabídka činností nad rámec výchovně vzdělávací práce
  7. Různé

Těšíme se na Vaši účast.