Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

14.6. 2018 – BESEDA A UKÁZKA – SDH ZDOUNKY