Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

16. 3. 2018 – Divadlo- „Mach a Šebestová“ v MŠ