Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

26. 3. 2018 – Jarní tvořivá dílna s dětmi a rodiči