Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

28. 11. 2017 – Vánoční tvořivá dílna v MŠ