Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

30. 11. 2017 – Rozsvěcování vánočního stromu /Vánoční jarmark na náměstí/