Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

O nás

O nás

Seznámení s Mateřskou školou Zdounky

Naše škola se nachází v pěkném a klidném prostředí rozsáhlé zahrady. Budova i zahrada jsou majetkem obce Zdounky, která je zřizovatelem. Do MŠ přijíždějí děti z dalších sedmi vesnic. Původně naše mateřská škola byla čtyřtřídní. Od roku 1993 v důsledku úbytku dětí byly otevřeny jen tři třídy. Od září 2002 se počet dětí opět snížil a zůstaly jen dvě smíšené třídy. Změna opět nastala v září 2008, kdy vzrostl počet dětí a u nás v MŠ byla otevřena třetí třída „Zajíčci“.

Pro letošní školní rok 2018/2019  budou předškoláci ve všech třech třídách. Ve třídě „Sluníčka“ bude 9 předškolních dětí, další děti ve třídě budou mladší. Celkový počet ve Sluníčkách bude 26 dětí. Ve třídě „Berušky“ bude zařazeno 8 předškolních dětí, další děti ve třídě budou také mladší. Celkový počet v „Beruškách“ bude 25 dětí. Ve třídě „Zajíčci“ bude zařazeno 9 předškolních dětí, další děti ve třídě budou mladší. Celkový počet v „Zajíčcích“ bude 25 dětí. Děti jsou do tříd rozděleny, tak aby jejich přechod do kolektivu byl snadnější. Většinou se snažíme vyhovět přání rodičů a děti, které se znají jsou zařazeny do stejné třídy.

Součástí naší MŠ je stravovací zařízení, které zabezpečuje stravu jen pro děti a zaměstnance školy.    

 

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Zdounky – GDPR

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v Kč (plán výnosů a nákladů) na období let 2020-2021

Návrh rozpočtu na provoz příspěvkové organizace na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu na provoz příspěvkové organizace na rok 2018