Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Zdouky se koná v úterý 14.5. 2019 v ředitelně MŠ od 8.00 do 12. 00 hodin.

 

Rodiče si přinesou rodný list a očkovací průkaz dítěte. Děti budou přijímány dle snanovených kritétií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ.