Nadstandardní aktivity

Preventivní vyšetření zraku

Preventivní vyšetření zraku dětí přístrojem Plusoptix v Mateřské škole Zdounky. Zajišťuje Prima Vizus, o.p.s.,
nestátní zdravotnické zařízení. Bližšší informace o způsobu vyšetření na www.primavizus.cz

Termín: říjen 2022, bude upřesněn

Kulturní programy, divadelní představení

Kulturní a vzdělávací programy, divadelní představení apod. jsou zajišťovány minimálně jednou měsíčně formou návštěv externistů přímo u nás v mateřské škole nebo návštěvou Domu kultury apod. O jednotlivých aktivitách Vás předem informují p. uč. ve třídách. Informace je rovněž zveřejněna na nástěnkách a webových stránkách školy.

První letošní divadýlka se v MŠ uskuteční 14. a 19. října 2022.

Logopedická prevence

Plán logopedické podpory v MŠ Zdounky

Návštěva pracovnic SPC Veslařská v mateřské škole - vyšetření dětí s vadami řeči - termín bude upřesněn, září - říjen 2022

Předplavecký výcvik a saunování

Probíhá v Aquacentru Zdounky. Zahájení je plánováno na duben 2023.

Kurz probíhá pod vedením lektorky Aquacentra Zdounky a v doprovodu min. 2 učitelek z MŠ.
Bazén je naplněn slanou vodou, má teplotu 32°C.
Skupinka dětí v bazénu - max. 10 dětí, lektorka a učitelka.
Sauna – vyhřátá na 70°C, doprovod učitelky.

U dětí se při kurzu zaměřujeme na osvojení základních plaveckých dovedností:
• plavecké dýchání
• plavecká poloha, vznášení, splývání
• pády a skoky do vody
• orientace ve vodě
• základní plavecké způsoby

Hlavním cílem kurzu je adaptace na vodu a zbavení se pocitu strachu z vody.

Zásady dětského saunování
Pokud má být dětské saunování bezpečné a příjemné, pak je nutno dodržet následující pravidla:
1. Dítě by mělo chodit do sauny dobrovolně. Když nechce, nemá smysl ho nutit.
2. V sauně by mělo strávit třetinu doby, kterou zde stráví zdravý dospělý. Dítě do 5 let by nemělo strávit v sauně déle než 4 minuty. Starší děti zde mohou zůstat až 7 minut.
3. Děti by měly být v sauně pouze na nejspodnější izotermě, kde je nejnižší teplota.
4. Dětská sauna je vyhřátá pouze na 70°C nebo i méně.
5. Během doby saunování sledujeme dítě, zda se mu dobře dýchá, a jestli příliš nečervená.
6. Pečlivě kontrolujeme čas, strávený v sauně.
7. U dětí dojde snáze k dehydrataci než u dospělých. Dohlížíme proto na to, aby dítě dostatečně pilo. Podávané nápoje mají pokojovou teplotu, příliš chladné nápoje by mohly dítěti způsobit zdravotní problémy.
8. Před opuštěním sauny dbáme na to, aby mělo dítě důkladně osušené vlasy.

Cvičení obratnosti – „Pružinky“

Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, ke kterému sportovní aktivity a cvičení neodmyslitelně patří. Snahou je seznámit děti s různorodými sportovními aktivitami, vzbudit u nich zájem, vést je k smysluplnému trávení volného času, podpořit jejich nadání, zvýšit fyzickou kondici, obratnost, sílu a vytrvalost. Děti si vyzkouší cvičení na tělocvičném nářadí, prvky z atletiky, gymnastiky, jógy, zahrají si kolektivní sportovní hry, procvičí jízdu na koloběžkách apod. Cvičení probíhá ve třídách v MŠ nebo venku na dětském hřišti, od října roku 2022/2023 budeme navštěvovat tělocvičnu na II. stupni ZŠ.
Berušky sudé týdny - středa 9.30 - 11.00 hodin
Sluníčka liché týdny - středa 9.30 - 11.00 hodin

Zdravé pískání

Hrajme na dětské pětidírkové zobcové flétny podle unikátní metodiky „Flautoškolka“. Metodika je založena na hravých aktivitách, kdy se dítě nenásilnou formou a bez not naučí hrát několik známých lidových písniček. Cílí na prožitek a radost z muzicírování, nikoliv na výkon. Pětidírková flétna je menší než klasická zobcová flétna a celá její konstrukce je lépe uzpůsobena dětské ruce.
Metodickou podporu této aktivity zajišťuje pedagog ZUŠ Zdounky.
Zahájení je plánováno na říjen 2022.

Pedagogické praxe

Studentům a studentkám pedagogických škol a fakult umožňujeme u nás v mateřské škole vykonání souvislé pedagogické praxe, která je důležitou průpravou při přípravě na povolání učitelského zaměření. Budoucí kolegy se snažíme pro práci s dětmi vhodně namotivovat a předat jim něco z našich bohatých zkušeností.