Nadstandardní aktivity

Kulturní programy, divadelní představení

Kulturní a vzdělávací programy, divadelní představení apod. jsou zajišťovány minimálně jednou měsíčně formou návštěv externistů přímo u nás v mateřské škole. O jednotlivých aktivitách Vás předem informují p. uč. ve třídách. Informace je rovněž zveřejněna na nástěnkách a webových stránkách školy.

Předplavecký výcvik a saunování

Probíhá v Aquacentru Zdounky.

8 lekcí po 45 min.

Termíny:
1. lekce 19. 3. 2021
2. lekce 26. 3. 2021
3. lekce 9. 4. 2021
4. lekce 16. 4. 2021
5. lekce 23. 4. 2021
6. lekce 30. 4. 2021
7. lekce 7. 5. 2021
8. lekce 14. 5. 2021

Cena: 400,- Kč

Kurz probíhá pod vedením lektorky p. Silvie Krejčířové a v doprovodu 2 učitelek z MŠ.
Bazén je naplněn slanou vodou, má teplotu 32°C.
Skupinka dětí v bazénu - max. 10 dětí, lektorka a učitelka.
Sauna – vyhřátá na 70°C, doprovod učitelky.

U dětí se při kurzu zaměřujeme na osvojení základních plaveckých dovedností:
• plavecké dýchání
• plavecká poloha, vznášení, splývání
• pády a skoky do vody
• orientace ve vodě
• základní plavecké způsoby

Hlavním cílem kurzu je adaptace na vodu a zbavení se pocitu strachu z vody.

Zásady dětského saunování
Pokud má být dětské saunování bezpečné a příjemné, pak je nutno dodržet následující pravidla:
1. Dítě by mělo chodit do sauny dobrovolně. Když nechce, nemá smysl ho nutit.
2. V sauně by mělo strávit třetinu doby, kterou zde stráví zdravý dospělý. Dítě do 5 let by nemělo strávit v sauně déle než 4 minuty. Starší děti zde mohou zůstat až 7 minut.
3. Děti by měly být v sauně pouze na nejspodnější izotermě, kde je nejnižší teplota.
4. Dětská sauna je vyhřátá pouze na 70°C nebo i méně.
5. Během doby saunování sledujeme dítě, zda se mu dobře dýchá, a jestli příliš nečervená.
6. Pečlivě kontrolujeme čas, strávený v sauně.
7. U dětí dojde snáze k dehydrataci než u dospělých. Dohlížíme proto na to, aby dítě dostatečně pilo. Podávané nápoje mají pokojovou teplotu, příliš chladné nápoje by mohly dítěti způsobit zdravotní problémy.
8. Před opuštěním sauny dbáme na to, aby mělo dítě důkladně osušené vlasy.

Cvičení obratnosti – „Pružinky“

Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, ke kterému sportovní aktivity a cvičení neodmyslitelně patří. Snahou je seznámit děti s různorodými sportovními aktivitami, vzbudit u nich zájem, vést je k smysluplnému trávení volného času, podpořit jejich nadání, zvýšit fyzickou kondici, obratnost, sílu a vytrvalost. Děti si vyzkouší cvičení na tělocvičném nářadí, prvky z atletiky, gymnastiky, jógy, zahrají si kolektivní sportovní hry, procvičí jízdu na koloběžkách apod. Cvičení probíhá ve třídě Sluníček v MŠ nebo venku na dětském hřišti.

Zdravé pískání

Hrajme na dětské pětidírkové zobcové flétny podle unikátní metodiky „Flautoškolka“. Metodika je založena na hravých aktivitách, kdy se dítě nenásilnou formou a bez not naučí hrát několik známých lidových písniček. Cílí na prožitek a radost z muzicírování, nikoliv na výkon. Pětidírková flétna je menší než klasická zobcová flétna a celá její konstrukce je lépe uzpůsobena dětské ruce.

Pedagogické praxe

Studentům a studentkám pedagogických škol a fakult umožňujeme u nás v mateřské škole vykonání souvislé pedagogické praxe, která je důležitou průpravou při přípravě na povolání učitelského zaměření. Budoucí kolegy se snažíme pro práci s dětmi vhodně namotivovat a předat jim něco z našich bohatých zkušeností.