Aktuální akce

30.9.2020 - Divadlo Rolnička

Vloženo 30.09.2020, 11:45

Loutkové divadýlko s pohádkou Duhové království.

Další akce

23.9.2020 - Návštěva pracovnice SPC pro vady řeči


Vloženo 23.09.2020, 10:09

Depistáž dětí s vadami řeči. Informace u třídních učitelek.

celý článek

9.9.2020 - Zahajovací schůzka s rodiči


Vloženo 09.09.2020, 08:45

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI


PROGRAM

1. Seznámení s MŠ, organizační uspořádání
2. Školní vzdělávací program
3. Seznámení rodičů se školním řádem, režimem dne
4. Úplata za předškolní vzdělávání
5. Školní jídelna
6. Organizace školního roku 2020/2021
7. Aktivity školy nad rámec výchovně vzdělávací práce
8. Akce školy
9. Důležitá čísla a další údaje naší školy
10. Potřeby dětí na začátku školního roku
11. Evaluace školy
12 ...

celý článek