Školné v MŠ

Školné v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 450,- Kč měsíčně pro dané období (září 2023 – červen 2024, na měsíc červenec 2024 se úplata za předškolní vzdělání snižuje na 225,- Kč, v srpnu bude MŠ uzavřena a úplata za předškolní vzdělávání nevzniká).
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Osvobozen od úplaty:
a) je zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy (týká se i dětí s odkladem školní docházky)
b) je zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek (skutečnost prokáže) zákon č.117/1995Sb.
c) je fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže) zákon č. 117/1995 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je celý měsíc MŠ uzavřena.
Úplata za předškolní vzdělávání se provádí převodem na účet školy (č.ú. 181685909/0300), případně vložením částky na účet MŠ formou poštovní poukázky, do 15. dne příslušného měsíce.