Zaměstnanci

Mateřská škola Zdounky - zaměstnanci

Mateřská škola Zdounky - zaměstnanciŘeditelka školy:
Mgr. Julie Zrnová, DiS. (email:julie.zrnova@mszdounky.cz)

Zástupkyně ředitelky školy:
Pavla Šrahulková, DiS. (email:pavla.srahulkova@mszdounky.cz)

Učitelky:

Třída I. „Berušky“
Pavla Šrahulková, DiS. (email:pavla.srahulkova@mszdounky.cz)
Vendula Říkovská (email:vendula.rikovska@mszdounky.cz)
Miroslava Zdražilová - asistentka pedagoga

Třída II. „Sovičky“
Bc. Kateřina Spurná (email:katerina.spurna@mszdounky.cz)
Dominika Sovadinová (email:dominika.sovadinova@mszdounky.cz)
Bc. Pavla Rokosová - asistentka pedagoga

Třída III. „Zajíčci“
Jiřina Zelenková (email:jirina.zelenkova@mszdounky.cz)
Ilona Šamánková (email:ilona.samankova@mszdounky.cz)
Hana Pektorová - asistentka pedagoga

Třída IV. „Koťátka“
Martina Vránová (email:martina.vranova@mszdounky.cz)
Bc. Zdeňka Machourková (email:zdenka.machourkova@mszdounky.cz)


Provozní zaměstnanci:
Zdena Plachá – ekonomka (email:zdenka.placha@mszdounky.cz)
Irena Pelikánová – školnice
Lenka Kulendová - vedoucí školní jídelny, kuchařka (email:lenka.kulendova@mszdounky.cz)
Božena Čevelová – kuchařka
Sabina Pomališová - uklízečka, školní asistentka
Pavel Navrátil - topič