Zaměstnanci

Mateřská škola Zdounky - zaměstnanci

Mateřská škola Zdounky - zaměstnanci

Ředitelka školy:
Mgr. Julie Zrnová, DiS. (email:julie.zrnova@mszdounky.cz)

Učitelky:

Třída I. „Berušky“
Jana Klabalová
Pavla Šrahulková, DiS.

Třída II. „Sluníčka“
Ilona Šamánková
Mgr. Julie Zrnová

Třída III. „Zajíčci“
Jiřina Zelenková
Mgr. Denisa Kunová

Provozní zaměstnanci:
Zdena Plachá – vedoucí školní jídelny, ekonomka (email:zdenka.placha@mszdounky.cz)
Irena Pelikánová – školnice
Naděžda Machová – kuchařka
Lenka Kulendová - kuchařka
Božena Čevelová – pomocná kuchařka, uklízečka
Pavel Navrátil - topič