Projekty

Celé Česko čte dětem

Pravidelné předčítání z dětských a pohádkových knížek při odpoledním odpočinku.
Předčítání krátkých příběhů a pohádek v rámci výchovně – vzdělávací činnosti slouží často jako motivace k určité aktivitě, předchází, prolíná nebo dokresluje pobírané téma, případně navazuje jako reakce na určitou situaci, se kterou je třeba dále pracovat. Ke čtenému příběhu se dále přidružují aktivity pohybové, hudební, výtvarné nebo pracovní.

Spolupráce s Místní knihovnou ve Zdounkách.
- návštěva dětského oddělení Místní knihovny ve Zdounkách
- návštěva paní knihovnice s knížkami u nás ve školce
- zapůjčení knížek MŠ
- besedy na různá témata

Noc s Andersenem
Výroba záložky do knížky
Beseda se spisovatelem, ilustrátorem
Výstava knížek – oblíbené dětské knížky dětí a jejich rodičů, ev. jejich prarodičů
Dramatizace pohádky podle literární předlohy.
Recitace básní a veršovaných příběhů.
Předčítání pan starosta, p. místostarostka.
Knížky jako dárek pro vycházející děti.
Vytváření vlastní knihy – příběh s obrázky od dětí (např. ve spojitosti s EVVO, MPP)

Obrázek

Zdravá pětka

Co je to ,,Zdravá 5?"

Ojedinělý vzdělávací projekt Nadačního fondu Albert, který se dlouhodobě soustředí ve svých aktivitách na děti a pedagogy v mateřských školách.

Jedná se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Provází je přívětivá kuchařka Berta s čepicí a vařečkou v ruce, která jim vysvětluje principy zdravého stravování, ale také s nimi tančí, zpívá, cvičí. Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti. I ty nejmenší si otestují a obohatí své znalosti o potravinách.

Součástí tohoto programu je také velké plátno se zdravými potravinami, tzv. zdravý talíř, výukový materiál, pracovní listy, pohádky (např. Bez mléka se kostičky lámou, Ze zlatého obilí bude chleba za chvíli) a písničky. Děti tak nadšeně určují, jaké potraviny jsou zdravé a jaké nikoli. Povídají si o tom, jak se správně stravovat, co snídat, svačit, obědvat a večeřet. Během tohoto programu si děti vyzkoušejí připravit zdravou svačinku.

V letošním školním roce pokračujeme ve třídě Berušek ve výukovém programu ,,Hrátky Zdravé 5", který plynule navazuje na aktivity z loňského roku.

Obrázek

Zdravý úsměv

Preventivní program zubní hygieny vedený naším dlouholetým spolupracovníkem p. Forejtem. Myška Elinka naučí děti správně se starat o svoje zoubky, aby byly silné, zdravé a bílé jako perličky. Vysvětlí jim, jak se zoubky můžou zkazit, když se o ně nebudeme starat a jak je důležité chodit na preventivní prohlídky k panu zubaři.

Preventivní program bude v letošním roce složen ze 4 interaktivních setkání s p. Forejtem a myškou Elinkou. V rámci projektu Zdravý úsměv si v naší MŠ děti každý den po obědě čistí zoubky před odpoledním odpočinkem.

Obrázek
Obrázek