Školní jídelna

Ostatní informace ke školní jídelně

Všeobecné informace ke stravování

Pro děti připravujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle přísných norem, závazných pro stravovací zařízení školních jídelen. Zařazujeme jak jídla tradiční, tak i nové recepty.

Každý den nabízíme dětem čerstvé ovoce a zeleninu jako doplněk ke svačinkám nebo jako saláty a kompoty k jídlům. Při přípravě stravy se snažíme co nejvíce zapojovat regionální potraviny a preferujeme české maso.

Děti mají celý den k dispozici konvice s nápoji. Střídavě nabízíme kvalitní ovocné a bylinkové čaje, obyčejnou vodu, mléko, ovocné šťávy.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému životnímu stylu. Respektujeme, pokud dítě některé vybrané pokrmy zcela odmítá.

Prosíme tedy, zapojte se i vy – rodiče a spolupracujte v této oblasti s námi.


Seznam alergenů

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:
1. Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody a všechny druhy z nich (všechny druhy ořechů)
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)
13. Vlčí bob (lupine) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich

Způsob označení alergenů v naší jídelně:
a: + číslo alergenu dle výše uvedeného seznamu, který daný pokrm obsahuje a jeho jméno. V blízkosti jídelního lístku je vyvěšen Seznam alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

Upozornění
Jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a má pouze funkci informační jako každý výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Tuto skutečnost si musí každý strávník (zákonný zástupce dítěte) hlídat sám.


Smlouva na donášení diety

Na přípravu dietního pokrmu přímo ve školní jídelně není podle platné legislativy právní nárok. Vaření speciální dietní stravy je totiž podmíněno zajištěním služeb nutričního terapeuta, který musí schválit pro každý typ diety jídelní lístek a příslušné normy. Paradoxně, ale v případě pochybení a zdravotních komplikací dítěte za nic neodpovídá a odpovědnost nese ředitelka školy. Z výše uvedených důvodů tedy v případě, že má dítě nařízeno lékařem dietní stravování (např. bezlepková dieta), zažádá si zákonný zástupce u vedoucí školní jídelny o uzavření smlouvy na donášení diety. Zákonný zástupce zajistí a předá připravenou dietní stravu v jídlonosiči při příchodu dítěte do školní kuchyně, kde bude vhodně skladována, ohřáta a dítěti servírována odděleně od ostatní stravy.


Stravné, odhlašování obědů

Výše stravného na dítě a den je od 1. 3. 2023 stanovena takto:

Věková skupina 3 až 6 let:
Dopolední svačinka 12,- Kč
Oběd 36,- Kč
Odpolední svačinka 12,- Kč
Celodenní strava 60,- Kč

Věková skupina 7 až 11 let /děti, které od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 7 let/:
Dopolední svačinka 18,- Kč
Oběd 40,- Kč
Odpolední svačinka 12,- Kč
Celodenní strava 70,- Kč

Stravné se hradí na účet MŠ Zdounky (č. ú. 181685909/0300), do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, a to buď inkasem (nastavení limitu min. 1400,- Kč pro děti 3-6 let a 1600,- Kč pro děti od 7 let) nebo jednorázovým převodem z účtů zákonných zástupců. V případě, že zákonný zástupce účet nevlastní, je rovněž možné částku uhradit vkladem na bankovní účet školy přes poštovní poukázku.

Odhlášení stravného na příslušný den je nutné provést předem, nejpozději však do 7.00 hodin ráno na telefonním čísle 573 365 181. První den nemoci je možné po nahlášení odebrat oběd do jídlonosičů do 11.00 hod.

Objednání stravy internetem
V rámci zkvalitňování služeb školní jídelny Vám MŠ Zdounky nabízí novou službu objednávání stravy internetem.
Aplikace "Strava.cz" Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.
Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. Uživatelské jméno a heslo Vám bude přiděleno na začátku školního roku vedoucí školní jídelny.
V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu Vašeho konta. Můžete také sledovat historii Vašich objednávek a plateb za stravu.
Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.
Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo Appstore, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

Tato služba Vám usnadní odhlašování stravy v případě náhlého onemocnění dítěte nebo jeho přihlášení po delší absenci ve školce z pohodlí domova, bez nutnosti volat do školní jídelny.

Upozorňujeme, že neslouží k vybírání stravy podle toho, co dítě jí nebo nejí. Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. 1 stanovuje rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.Certifikát Přírodní cestou.