Školní jídelna

Ostatní informace ke školní jídelně

Platba stravného

Pro jednotlivé třídy uvádíme platbu stravného za únor 2021, jednotliví strávníci jsou uvedeni pod svým registračním číslem:

Stravné Berušky únor 2021

Stravné Sluníčka únor 2021

Stravné Zajíčci únor 2021


Všeobecné informace ke stravování

Pro děti připravujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle přísných norem, závazných pro stravovací zařízení školních jídelen. Zařazujeme jak jídla tradiční, tak i nové recepty.

Každý den nabízíme dětem čerstvé ovoce a zeleninu jako doplněk ke svačinkám nebo jako saláty a kompoty k jídlům. Při přípravě stravy se snažíme co nejvíce zapojovat regionální potraviny a preferujeme české maso.

Děti mají celý den k dispozici konvice s nápoji. Střídavě nabízíme kvalitní ovocné a bylinkové čaje, obyčejnou vodu, ovocné šťávy.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému životnímu stylu. Respektujeme, pokud dítě některé vybrané pokrmy zcela odmítá.

Prosíme tedy, zapojte se i vy – rodiče a spolupracujte v této oblasti s námi.


Seznam alergenů

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:
1. Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody a všechny druhy z nich (všechny druhy ořechů)
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)
13. Vlčí bob (lupine) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich

Způsob označení alergenů v naší jídelně:
a: + číslo alergenu dle výše uvedeného seznamu, který daný pokrm obsahuje a jeho jméno. V blízkosti jídelního lístku je vyvěšen Seznam alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

Upozornění
Jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a má pouze funkci informační jako každý výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Tuto skutečnost si musí každý strávník (zákonný zástupce dítěte) hlídat sám.


Smlouva na donášení diety

Na přípravu dietního pokrmu přímo ve školní jídelně není podle platné legislativy právní nárok. Vaření speciální dietní stravy je totiž podmíněno zajištěním služeb nutričního terapeuta, který musí schválit pro každý typ diety jídelní lístek a příslušné normy. Paradoxně, ale v případě pochybení a zdravotních komplikací dítěte za nic neodpovídá a odpovědnost nese ředitelka školy. Z výše uvedených důvodů tedy v případě, že má dítě nařízeno lékařem dietní stravování (např. bezlepková dieta), zažádá si zákonný zástupce u vedoucí školní jídelny o uzavření smlouvy na donášení diety. Zákonný zástupce zajistí a předá připravenou dietní stravu v jídlonosiči při příchodu dítěte do školní kuchyně, kde bude vhodně skladována, ohřáta a dítěti servírována odděleně od ostatní stravy.


Stravné, odhlašování obědů

Výše stravného na dítě a den je stanoveno:
2 svačiny a oběd: 38,- Kč (děti 3 - 6 let)
2 svačiny a oběd: 40,- Kč – (děti 7 let)

Stravné se hradí na účet MŠ Zdounky (č. ú. 181685909/0300), do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, a to buď inkasem, nebo jednorázovým převodem z účtů zákonných zástupců. V případě, že zákonný zástupce účet nevlastní, je rovněž možné částku uhradit vkladem na bankovní účet školy přes poštovní poukázku. Přeplatky se vracejí na účet rodičů v měsíci červenci daného školního roku.

Odhlášení stravného na příslušný den je nutné provést předem, nejpozději však do 7.30 hodin ráno na telefonním čísle 573 365 180 nebo 573 365 181. První den nemoci je možné po nahlášení odebrat oběd do jídlonosičů mezi 10.00 a 10.30 hod.