ZÁPIS

Zápis

V následujících souborech naleznete seznamy přijatých a nepřijatých dětí pro školní rok 2023/2024.
Děti jsou zde uvedeny pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno během zápisu.
O přijetí vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské
škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho
vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně dne
22. 5. 2023 v v kanceláři školy do vlastních rukou nebo bude doručeno písemně v souladu s § 20 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2023