O škole

Mateřská škola Zdounky - historie

Historie mateřské školy ve Zdounkách se píše již od roku 1939, budova nové mateřské školy však byla slavnostně otevřena až v roce 1982. Objekt se nachází v klidném prostředí rozsáhlé zahrady.

Obrázek
Obrázek
Obrázek

O škole

Škola byla původně čtyřtřídní, v posledních letech jsou v důsledku úbytku dětí otevřeny pouze třídy tři – třída „Berušek“, třída „Zajíčků“ a třída „Sluníček“. Čtvrtá třída slouží jako společná ložnice.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Školní jídelna

Součástí naší MŠ je školní jídelna, která zabezpečuje stravu pouze pro děti a zaměstnance školy.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Rozsáhlá zahrada s dětským hřištěm

Nedílnou součástí MŠ je i rozsáhlá zahrada s dětským hřištěm, které v posledních letech díky zřizovateli – obci Zdounky - prošlo značnou modernizací. Některé části zahrady na svou úpravu teprve čekají…

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek