Výchovně vzdělávací oblast

Projekty

Celé Česko čte dětem

Pravidelné předčítání z dětských a pohádkových knížek při odpoledním odpočinku.
Předčítání krátkých příběhů a pohádek v rámci výchovně – vzdělávací činnosti slouží často jako motivace k určité aktivitě, předchází, prolíná nebo dokresluje pobírané téma, případně navazuje jako reakce na určitou situaci, se kterou je třeba dále pracovat. Ke čtenému příběhu se dále přidružují aktivity pohybové, hudební, výtvarné nebo pracovní.

Spolupráce s Místní knihovnou ve Zdounkách.
- návštěva dětského oddělení Místní knihovny ve Zdounkách
- návštěva paní knihovnice s knížkami u nás ve školce
- zapůjčení knížek MŠ
- besedy na různá témata

Noc s Andersenem
Výroba záložky do knížky
Beseda se spisovatelem, ilustrátorem
Výstava knížek – oblíbené dětské knížky dětí a jejich rodičů, ev. jejich prarodičů
Dramatizace pohádky podle literární předlohy.
Recitace básní a veršovaných příběhů.
Předčítání pan starosta, p. místostarostka.
Knížky jako dárek pro vycházející děti.
Vytváření vlastní knihy – příběh s obrázky od dětí (např. ve spojitosti s EVVO, MPP)

Obrázek

Zdravá pětka

Co je to ,,Zdravá 5?"

Ojedinělý vzdělávací projekt Nadačního fondu Albert, který se dlouhodobě soustředí ve svých aktivitách na děti a pedagogy v mateřských školách.

Jedná se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Provází je přívětivá kuchařka Berta s čepicí a vařečkou v ruce, která jim vysvětluje principy zdravého stravování, ale také s nimi tančí, zpívá, cvičí. Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti. I ty nejmenší si otestují a obohatí své znalosti o potravinách.

Součástí tohoto programu je také velké plátno se zdravými potravinami, tzv. zdravý talíř, výukový materiál, pracovní listy, pohádky (např. Bez mléka se kostičky lámou, Ze zlatého obilí bude chleba za chvíli) a písničky. Děti tak nadšeně určují, jaké potraviny jsou zdravé a jaké nikoli. Povídají si o tom, jak se správně stravovat, co snídat, svačit, obědvat a večeřet. Během tohoto programu si děti vyzkoušejí připravit zdravou svačinku.

V letošním školním roce pokračujeme ve třídě Berušek ve výukovém programu ,,Hrátky Zdravé 5", který plynule navazuje na aktivity z loňského roku.

Obrázek

Zdravý úsměv

Preventivní program zubní hygieny vedený naším dlouholetým spolupracovníkem p. Forejtem. Myška Elinka naučí děti správně se starat o svoje zoubky, aby byly silné, zdravé a bílé jako perličky. Vysvětlí jim, jak se zoubky můžou zkazit, když se o ně nebudeme starat a jak je důležité chodit na preventivní prohlídky k panu zubaři.

Preventivní program bude v letošním roce složen ze 4 interaktivních setkání s p. Forejtem a myškou Elinkou. V rámci projektu Zdravý úsměv si v naší MŠ děti každý den po obědě čistí zoubky před odpoledním odpočinkem.

Obrázek
Obrázek

Nadstandardní aktivity

Kulturní programy, divadelní představení

Kulturní a vzdělávací programy, divadelní představení apod. jsou zajišťovány minimálně jednou měsíčně formou návštěv externistů přímo u nás v mateřské škole. O jednotlivých aktivitách Vás předem informují p. uč. ve třídách. Informace je rovněž zveřejněna na nástěnkách a webových stránkách školy.

Předplavecký výcvik a saunování

Probíhá v Aquacentru Zdounky.

8 lekcí po 45 min.

Termíny:
1. lekce 19. 3. 2021
2. lekce 26. 3. 2021
3. lekce 9. 4. 2021
4. lekce 16. 4. 2021
5. lekce 23. 4. 2021
6. lekce 30. 4. 2021
7. lekce 7. 5. 2021
8. lekce 14. 5. 2021

Cena: 400,- Kč

Kurz probíhá pod vedením lektorky p. Silvie Krejčířové a v doprovodu 2 učitelek z MŠ.
Bazén je naplněn slanou vodou, má teplotu 32°C.
Skupinka dětí v bazénu - max. 10 dětí, lektorka a učitelka.
Sauna – vyhřátá na 70°C, doprovod učitelky.

U dětí se při kurzu zaměřujeme na osvojení základních plaveckých dovedností:
• plavecké dýchání
• plavecká poloha, vznášení, splývání
• pády a skoky do vody
• orientace ve vodě
• základní plavecké způsoby

Hlavním cílem kurzu je adaptace na vodu a zbavení se pocitu strachu z vody.

Zásady dětského saunování
Pokud má být dětské saunování bezpečné a příjemné, pak je nutno dodržet následující pravidla:
1. Dítě by mělo chodit do sauny dobrovolně. Když nechce, nemá smysl ho nutit.
2. V sauně by mělo strávit třetinu doby, kterou zde stráví zdravý dospělý. Dítě do 5 let by nemělo strávit v sauně déle než 4 minuty. Starší děti zde mohou zůstat až 7 minut.
3. Děti by měly být v sauně pouze na nejspodnější izotermě, kde je nejnižší teplota.
4. Dětská sauna je vyhřátá pouze na 70°C nebo i méně.
5. Během doby saunování sledujeme dítě, zda se mu dobře dýchá, a jestli příliš nečervená.
6. Pečlivě kontrolujeme čas, strávený v sauně.
7. U dětí dojde snáze k dehydrataci než u dospělých. Dohlížíme proto na to, aby dítě dostatečně pilo. Podávané nápoje mají pokojovou teplotu, příliš chladné nápoje by mohly dítěti způsobit zdravotní problémy.
8. Před opuštěním sauny dbáme na to, aby mělo dítě důkladně osušené vlasy.

Cvičení obratnosti – „Pružinky“

Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, ke kterému sportovní aktivity a cvičení neodmyslitelně patří. Snahou je seznámit děti s různorodými sportovními aktivitami, vzbudit u nich zájem, vést je k smysluplnému trávení volného času, podpořit jejich nadání, zvýšit fyzickou kondici, obratnost, sílu a vytrvalost. Děti si vyzkouší cvičení na tělocvičném nářadí, prvky z atletiky, gymnastiky, jógy, zahrají si kolektivní sportovní hry, procvičí jízdu na koloběžkách apod. Cvičení probíhá ve třídě Sluníček v MŠ nebo venku na dětském hřišti.

Zdravé pískání

Hrajme na dětské pětidírkové zobcové flétny podle unikátní metodiky „Flautoškolka“. Metodika je založena na hravých aktivitách, kdy se dítě nenásilnou formou a bez not naučí hrát několik známých lidových písniček. Cílí na prožitek a radost z muzicírování, nikoliv na výkon. Pětidírková flétna je menší než klasická zobcová flétna a celá její konstrukce je lépe uzpůsobena dětské ruce.

Pedagogické praxe

Studentům a studentkám pedagogických škol a fakult umožňujeme u nás v mateřské škole vykonání souvislé pedagogické praxe, která je důležitou průpravou při přípravě na povolání učitelského zaměření. Budoucí kolegy se snažíme pro práci s dětmi vhodně namotivovat a předat jim něco z našich bohatých zkušeností.