Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Organizace školního roku

Provozní doba

Provozní doba Mateřské školy Zdounky je od 6.00 do 16.30 hodin.

Příchod dětí do MŠ od 6.00 do 8.00 hodin, po předchozí domluvě i v jiný čas. Budova je po celou dobu provozu z bezpečnostních důvodů uzamčena. Vstup do budovy v nastavených časových pásmech na přidělený čip. Mimo dobu časových pásem zvoňte na svou třídu.
Časová pásma pro vstup do budovy: 6.00 - 8.00 hodin, 12.00 - 12.30 hodin a od 14.00 -16.00 hodin.

Odchod dětí domů po obědě v době od 12.00 hod. do 12.30 hod.

Odpoledne odchod dětí v době od 14.15 do 16.30 hodin.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

Zákonní zástupci (pověřené osoby) bezprostředně po vyzvednutí dítěte opouští veškeré prostory školy a školní zahrady.