Aktuální článek

Informace k obnovenému provozu

Vloženo 10.04.2021, 22:16

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna je provoz MŠ obnoven! Osobní přítomnost je povolena dětem plnícím povinné předškolní vzdělávání ve skupinách do 15 dětí a dětem, jejichž zákonní zástupci jsou uvedeni ve výjimce mimořádného opatření MZ. Děti nemusí nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je testování dětí 2x týdně pomocí neinvazivních antigenních testů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem budou děti rozděleny do dvou tříd - Berušek a Sluníček – viz. rozpis v šatnách. Vstup dospělých osob doprovázejících děti do budovy školy je možný pouze s ochranou dýchacích cest, dodržujte rozestupy, dezinfikujte si ruce! Děti musí mít roušky pouze po dobu testování a čekání na výsledek testu. Poté si je odloží do skříněk.

Poté, co se dítě v šatně přezuje, přejděte do prostor ložnice v přízemí, která je uzpůsobena pro testování dětí. Dbejte pokynů paní učitelky a paní školnice, které budou testování přítomny a informují Vás o dalším postupu.
Testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Vzhledem k časové náročnosti testování prosíme o příchod do MŠ mezi 6.30 až 7.30 hod., tak aby nebyl dále narušen režim aktivit, na které jsou děti zvyklé. Bude-li některé z dětí v době testování nepřítomno, bude otestováno ihned po návratu do školy. Testování proběhne i v případě, pokud se dítě do MŠ dostaví v pozdějším čase (po předchozí domluvě s třídní učitelkou).

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Pokud se však dítě testování nezúčastní, není mu umožněna účast na prezenčním vzdělávání a škola bude jeho absenci evidovat jako omluvenou (děti plnící povinné předškolní vzdělávání). V tomto případě není škola povinna zajišťovat distanční formu vzdělávání. K testování může dítě přijít pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování dětí musí být realizováno výhradně ve škole (popř. v jejích venkovních prostorách). Není tedy možné provést test doma a informovat školu pouze o jeho výsledku. Mateřská škola Zdounky obdržela k testování dětí neinvazivní antigenní testy Singclean. Vlastní odběr vzorku z nosu dítěte provádí zákonný zástupce. Dle informací MŠMT je možné, aby si zákonní zástupci zakoupili na vlastní náklady pro své dítě test, který je v seznamu schválených testů MZd (viz Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) ) a požádali ředitelku školy o možnost jeho použití. Tento test do školy zákonný zástupce přinese a ve škole je dítě tímto testem otestováno.

Postup - pozitivní výsledek testu při pondělním testování – dítě okamžitě odchází domů se svým zákonným zástupcem, kterému škola vydá potvrzení o pozitivním antigenním testu a zákonný zástupce bezodkladně kontaktuje praktického lékaře s žádostí o ověřovací účinnější PCR test. O výsledku PCR testu pak rodič informuje zpětně školu. S potvrzením o negativním výsledku PCR testu se dítě může vrátit k prezenčnímu vzdělávání. Pokud tato situace nastane ve čtvrtek a dítě bylo předchozí dva dny přítomno na prezenčním vzdělávání je postup obdobný, ale domů odchází celá třída/skupina a čeká na výsledky jeho PCR testu. Při pozitivním výsledku o dalším postupu rozhodne KHS.

Během následujícího období nebude v odpoledních hodinách probíhat náhradní klidový program Všeználek, ICT a Logorytmus v obvyklé podobě. Tyto aktivity budou upraveny nebo nahrazeny alternativním způsobem. Informujte se u svých třídních učitelek.

1 fáze rozvolňování umožnila návrat pouze části dětí do mateřské školy. Následující dny budou pro všechny náročné. Chceme Vás však ubezpečit, že uděláme vše proto, aby se děti u nás cítily v bezpečí a abychom brzy mohly pomyslně otevřít bránu dokořán i dětem ostatním.

S přáním pevného zdraví Mgr. Julie Zrnová, ředitelka školy

Další zprávy

Valentýnská mýdýlka


Vloženo 29.02.2024, 19:57

Valentýnská mýdýlka

Děti se s Kutílkem pustily do výroby voňavých mýdel.

celý článek

Beseda s myslivci


Vloženo 28.02.2024, 12:50

Beseda s myslivci

Členové mysliveckého sdružení Jaro Zdounky přišli dětem povídat o zvířátkách a myslivosti.
Mnohokrát děkujeme za příjemné a přínosné dopoledne.

celý článek

Masopust ve třídách


Vloženo 12.02.2024, 11:06

Masopust ve třídách

Zatímco třída Berušek procházela školou s masopustním průvodem, ostatní třídy si den plný masek, zábavy, tance a dobrého jídla užily po svém.

celý článek

Masopustní veselice


Vloženo 12.02.2024, 10:35

Masopustní veselice

Tradiční masopustní průvod třídy Berušek prošel školkou v pátek 9. února.

Trubka troubí vytrubuje
s bubínkem nám oznamuje
masopust zas přišel k nám
ten rej masek dobře znám.
Medvěd s dětmi radost mají
muzikanti k tanci hrají!

celý článek

Valentýnské srdíčko


Vloženo 12.02.2024, 10:13

Valentýnské srdíčko

Děti z Berušek vyráběly s Kutílkem valentýnské srdíčko. Práce jim šla od ruky a výsledek stojí za to. Co říkáte?

Mareriál na výrobek byl zakoupen z projektu Šablony 1- OP JAK v MŠ Zdounky, inovativní vzdělávání.

celý článek

Stopy zvěře


Vloženo 12.02.2024, 09:50

Stopy zvěře

Dnes jsme se s Všeználkem učili o volně žijících zvířatech. Ukázali jsme si, jak zvířátka vypadají a jaké za sebou můžou zanechávat stopy. Potom jsme si vyzkoušeli takovou stopu obtisknout a udělat její sádrový odlitek.

Mareriál na výrobek a přírodovědné pomůcky byly zakoupeny z projektu Šablony 1- OP JAK v MŠ Zdounky, inovativní vzdělávání.

celý článek

Pizzerie v MŠ


Vloženo 02.02.2024, 17:27

Pizzerie v MŠ

Hrát si na pizzerii? Proč ne? Děti se přesvědčily o tom, že upéct pravou domácí pizzu zvládnou s trochou pomoci i sami.


Program je podpořen z projektu Šablony 1- OP JAK v MŠ Zdounky v rámci inovativního vzdělávání.

celý článek

Zajíčci s Kutílkem vyráběli letadýlka


Vloženo 02.02.2024, 16:37

Zajíčci s Kutílkem vyráběli letadýlka

Děti ze třídy Zajíčků se s Kutílkem pustuly do výroby letadýlka. Radost z vlastnoručně vyrobené hračky byla veliká.

Program byl podpořen a materiál zakoupen z projektu Šablony 1- OP JAK v MŠ Zdounky, inovativní vzdělávání.

celý článek

Povídání o chování


Vloženo 28.01.2024, 22:31

Povídání o chování

S preventivním programem na podporu třídního klimatu a povídání o chování a řešení běžných mezilidských konfliktů za dětmi přijel pan Zaoral alias klaun TÚTÚ.

celý článek

Kuchyně bez hranic


Vloženo 28.01.2024, 22:13

Kuchyně bez hranic

Páté setkání malých kuchařů. Třída Zajíčků pekla ořechový koláč a třída Berušek kokosový koláč.

Program byl podpořen z projektu Šablony 1- OP JAK v MŠ Zdounky, inovativní vzdělávání.

celý článek

Tříkrálová koleda


Vloženo 09.01.2024, 23:32

Tříkrálová koleda

Tři králové ze třídy Koťátek přáli štěstí, zdraví, pokoj svatý všem lidem dobré vůle.

celý článek

Děti s Všeználkem stavěly domečky z cihel


Vloženo 08.01.2024, 21:17

Děti s Všeználkem stavěly domečky z cihel

Namíchat si maltu, nachystat cihly a podle plánu postavit domek s oknem a dveřmi. To byl úkol, který dětem zadal Všeználek. A jak si s ním poradily? Na to se můžete podívat v naší fotogalerii.

Mareriál na výrobek byl zakoupen z projektu Šablony 1- OP JAK v MŠ Zdounky, inovativní vzdělávání.

celý článek

Zdobení stromečků pro zvířátka


Vloženo 06.01.2024, 16:40

Zdobení stromečků pro zvířátka

Aby měla zvířátka také pěkné svátky, nazdobily jim děti sromečky na školní zahradě spoustou dobrot.

celý článek

Děti s Kutílkem vyráběly vánoční svíčky


Vloženo 05.01.2024, 21:06

Děti s Kutílkem vyráběly vánoční svíčky

Děti ze třídy Berušek se s Kutílkem pustily do výroby svíček ze včelího vosku.

Aktivita byla podpořena z projektu Šablony 1 OP JAK v MŠ Zdounky v rámci inovativního vzdělávání.

celý článek

Krásné Vánoce všem!


Vloženo 21.12.2023, 20:09

Krásné Vánoce všem!

Krásné a pohodové svátky vánoční a do nového roku 2024 pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, rodinné pohody a osobní spokojenosti Vám přejí zaměstnanci mateřské školy ve Zdounkách.

celý článek

Ježíšek naděloval dárky do tříd


Vloženo 21.12.2023, 20:07

Ježíšek naděloval dárky do tříd

Na co se děti o Vánocích nejvíce těší? Na dárečky. Ježíšek nám do školky nadělil spoustu krásných nových hraček.
Děkujeme Ježíšku.

celý článek

Vánoční besídka


Vloženo 18.12.2023, 21:28

Vánoční besídka

Pohodové zastavení v adventním čase, společně strávené chvíle, radost a dojetí. Takové byly vánoční besídky ve třídách MŠ Zdounky.

celý článek

Děti ze školky potěšily seniory svým vystoupením


Vloženo 18.12.2023, 21:04

Děti ze školky potěšily seniory svým vystoupením

Pěkné vystoupení a dáreček v podobě přáníčka přinesly v adventním čase děti ze třídy Zajíčků seniorům ze Zdounek.

celý článek

Paní zima


Vloženo 18.12.2023, 20:46

Paní zima

Přišla zima mezi nás,
konečně je sníh a mráz...

celý článek

Mikulášská nadílka


Vloženo 18.12.2023, 20:12

Mikulášská nadílka

Návštěva Mikuláše s andílky a čerty v mateřské škole. Všechny děti byly hodné a zasloužily si sladkou nadílku. A ten, kdo trošičku zlobil, Mikulášovi slíbil, že se polepší.

celý článek

Zobrazit starší články

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14