Aktuální článek

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Vloženo 19.04.2021, 09:04

Termín zápisu 2. – 16. května 2021

V souladu s metodickým doporučením MŠMT k současné epidemické situaci proběhne přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Povinné předškolní vzdělávání od 1. září 2021 se podle školského zákona týká dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší 5 let věku.

K zápisu je nutné doložit:

1. Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem. Osobně lze přihlášku vyzvednout v mateřské škole v úterý 27. dubna od 16.00 – 18.00 hodin. Přihláška ke stažení je rovněž k dispozici ZDE .
2. Kopii rodného listu dítěte
3. Kritéria přijetí (seznámení s nimi stvrzené podpisem) – ke stažení ZDE .

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude možné podávat mateřské škole:

1. Osobně, za dodržení všech protiepidemických opatření, dne 6. 5. 2021 od 15.00 do 17.00 hod. (popř. po telefonické domluvě i v jiný termín)
2. Poštou v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021 (směrodatné je datum doručení do školy)
3. Elektronicky - datovou schránkou, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021 (směrodatné je datum doručení do školy)

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Zdounky, okres Kroměříž:

1. Dítě, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 5 let. (8b)
2. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31. 8. 2021 (6b)
3. Věk dítěte 3 roky dosažené k 31. 8. 2021 (4b)
4. Věk dítěte 2 roky dosažené k 31. 8. 2021 (2b)
5. Dítě, které má trvalý pobyt ve Zdounkách a v příslušném školském obvodu MŠ. (2b)
6. Dítě má staršího sourozence, který se bude ve šk. roce 2021/2022 vzdělávat v naší mateřské škole. (1b)
7. Dítě je z jiného spádového obvodu školy. (1b)

Každému žadateli budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

V týdnu od 17.-23.5.2021 Vám budou do emailové schránky odeslány informace s přidělením registračního čísla Vašeho dítěte, pod kterým budou zveřejňovány výsledky přijímacího řízení.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny od 24.5.2021 na webových stránkách školy a budou rovněž vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy MŠ.

Bližší informace podá ředitelka školy. Tel: 775556169, e-mail: mszdounky@email.cz


Další zprávy

Zdounečtí hasiči dětem


Vloženo 06.06.2021, 22:52

Zdounečtí hasiči dětem

V pátek 4. června k nám do MŠ zavítali členové SDH Zdounky. Děti se dozvěděly spoustu nových informací – kdo je to hasič, co vše je náplní jeho práce, ukázka demonstračních obrázků, kdy musí hasiči zasahovat, jak se zachovat v takových situacích a na jaké číslo zavolat. Děti také na zahradě shlédly hasičskou výstroj, kterou si mohly i vyzkoušet ...

celý článek

Děti slavily svůj svátek


Vloženo 06.06.2021, 22:23

Děti slavily svůj svátek

Den dětí je ve školce velkou událostí. A protože my slavíme rádi, protáhli jsme si oslavy, jako v pohádkách, rovnou na celý týden!
Povídali jsme si o tom, jak slaví tento svátek děti po celém světě. Naučili jsme se spoustu písniček, říkanek, vyráběli jednoduché hračky a hlavně si hráli.
V úterý nás čekal den plný soutěží a především ...

celý článek

Muzicírování se ZUŠkou aneb návštěva v hudebním království


Vloženo 28.05.2021, 21:39

Muzicírování se ZUŠkou aneb návštěva v hudebním království

Vskutku originální způsob, jak dětem z mateřinky přiblížit studium na ZUŠ ve Zdounkách, zvolili pedagogové této školy. Pozvali nás totiž na návštěvu do svého hudebního království. Přivítal nás sám pan král Tamburín I., jeho dcera princezna Písnička a zlobivý princ Norbert. V království se zrovna chystal bál a do zámku se začali sjíždět hudebníci ...

celý článek

Školička v květnu


Vloženo 28.05.2021, 21:06

Školička v květnu

Začátek května byl stále ještě v režimu nouzových opatření. Školička fungovala v omezeném provozu, pouze pro předškolní děti, a navíc jedna třídečka musela kvůli covidu do karantény…
Ale od 10. května se vše obrátilo k lepšímu, nastoupily všechny děti a ve školičce už to zase bzučí, jako v úle ;o).
A protože se snažíme dělat všechno proto, ...

celý článek

Výsledky přijímacího řízení


Vloženo 20.05.2021, 14:53

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž zveřejňuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Přijaté děti 2021/2022

Nepřijaté děti 2021/2022

V seznamu nemohou být ...

celý článek

Provoz mateřské školy od 10. května


Vloženo 06.05.2021, 18:51

Provoz mateřské školy od 10. května

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021, jsou podmínky provozu škol a školských zařízení ve Zlínském kraji od 10. 5. 2021 stejné jako v ostatních krajích, tedy níže uvedené:

Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

celý článek

Čarodějnický rej


Vloženo 01.05.2021, 16:54

Čarodějnický rej

Mateřská škola ve Zdounkách je začarovaná! Nebo je to škola pro malé čarodějnice a čaroděje? Ať tak nebo tak, je to kouzelné místo. Kdo šel v pátek kolem, mohl se o tom na vlastní oči přesvědčit. Na školní zahradě totiž probíhala pravá čarodějnická výuka. A kdo tomu nevěří, ať se podívá do fotogalerie.

celý článek

Čarodějnická stezka


Vloženo 30.04.2021, 16:10

Čarodějnická stezka

Obec Zdounky, Dům kultury a Mateřská škola Zdounky Vás srdečně zvou na čarodějnickou stezku.
Stezka je vedena areálem mateřské školy a přístupná bude denně od 30. dubna do 7. května od 8.00 do 20.00 hodin. Nachystané jsou 2 varianty úkolů pro mladší a starší děti, k dispozici je dětské hřiště a malované hry na chodnících.

...

celý článek

Den Země


Vloženo 27.04.2021, 17:36

Den Země

Celotýdenní aktivity zaměřené na environmentální výchovu vyvrcholily 26. dubna oslavou Dne Země. Paní učitelky připravily pro děti na školní zahradě bohatý program. Děti při plněním úkolů musely prokázat svou zručnost, obratnost, postřeh i logiku. Pracovaly s přírodninami, recyklovaným materiálem a prakticky procvičily také třídění odpadů. A ...

celý článek

Zpátky ve školce


Vloženo 27.04.2021, 16:31

Zpátky ve školce

První dny po opětovném otevření jsme si hodně hráli, povídali a byli jsme rádi, že jsme zase spolu zpátky ve školce.
Děti si vzájemně ukazovaly, jak se jim dařilo při distanční výuce, co je bavilo, a co pro ně naopak bylo těžké. A protože toto dálkové vzdělávání zvládly na jedničku především díky svým maminkám a tatínkům, obdrželi rodiče ...

celý článek

Zobrazit starší články

1 2 3 4 5