Aktuální článek

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Vloženo 18.04.2022, 19:12

Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž vyhlašuje "Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023".
Termín: 4. května 2022, od 14.00 – 17.00 hodin v Mateřské škole ve Zdounkách

Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

K zápisu je nutné doložit:
1. Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem: ZDE
2. Kopii rodného listu dítěte
3. Dokument k seznámení s kritérii přijetí stvrzený podpisem:ZDE

Dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy www.mszdounky.cz nebo si je můžete osobně vyzvednout přímo v mateřské škole.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 bude možné podávat mateřské škole:
1. Osobně, dne 4. 5. 2022 od 14.00 do 17.00 hod.
2. Poštou v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2022 (směrodatné je datum doručení do školy)
3. Elektronicky - datovou schránkou, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2022 (směrodatné je datum doručení do školy)

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Zdounky, okres Kroměříž pro školní rok 2022/2023:
1. Dítě, které má trvalý pobyt ve Zdounkách a v příslušném šk. obvodu MŠ (Cvrčovice, Nětčice, Divoky, Těšánky, Soběsuky, Milovice, Skržice). (6b)
2. Dítě, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 5 let. (5b)
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31. 8. 2022 (4b)
4. Věk dítěte 3 roky dosažené k 31. 8. 2022 (3b)
5. Dítě, které dovrší 3 let od 1.9. do 31.12.2022 (2b)
6. Dítě, které dovrší 3 roky po 1.1. 2023 (1 b)
7. Dítě má staršího sourozence, který se bude ve šk. roce 2022/2023 vzdělávat v naší mateřské škole. (4b)
8. Dítě je z jiného školského obvodu. (3b)

Každému žadateli budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

V týdnu od 17.-20.5.2022 budou zákonným zástupcům do emailové schránky odeslány informace s přidělením registračního čísla dítěte, pod kterým budou zveřejňovány výsledky přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny od 25.5.2022 na webových stránkách školy a budou rovněž vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy MŠ.

Bližší informace podá ředitelka školy. Tel: 775 556 169, e-mail: mszdounky@email.cz

Další zprávy

Malá technická univerzita


Vloženo 23.05.2024, 20:26

Malá technická univerzita

Při sedmém setkání Malé technické univerzity se děti pustily do stavby mostu. Výsledný most se povedl a prošel zátěžovou zkouškou. Mrkněte do fotogalerie.

celý článek

Pěkný den láká na zmrzlinu


Vloženo 23.05.2024, 20:07

Pěkný den láká na zmrzlinu

Sovičky si po fotografování zašly na zaslouženou zmrzku.

celý článek

Naše jezírko má nové obyvatele


Vloženo 23.05.2024, 19:59

Naše jezírko má nové obyvatele

Společně s dětmi jsme do našeho školního jezírka vypustili pár rybiček. Snad se jim tam bude líbit. Děti se o rybičky budou starat a mohou je pozorovat.

celý článek

Sklízíme úrodu


Vloženo 23.05.2024, 19:48

Sklízíme úrodu

Zajíčci sklízeli úrodu ředkviček.

celý článek

Mámo, táto, mám Vás rád


Vloženo 20.05.2024, 11:41

Mámo, táto, mám Vás rád

Jarní besídku jsme pojali jako svátek rodiny. Doufám, že jste se u nás cítili jako doma ;o)

celý článek

Celé Česko čte dětem


Vloženo 20.05.2024, 08:55

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem - „Strom četby“

Mateřská škola ve Zdounkách je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. V rámci tohoto projektu podporujeme četbu dětem v rodinách. Společně strávené chvíle nad knihou patří často k těm nejhezčím okamžikům z celého dne, kdy se rodič s dítětem na sebe vzájemně naladí.
Každá třída, paní učitelky ...

celý článek

Čarodějná školička


Vloženo 08.05.2024, 21:51

Čarodějná školička

Konec dubna patřil ve školičce malým čarodějům a čarodějkám.

celý článek

Berušky v Květné zahradě


Vloženo 08.05.2024, 11:09

Berušky v Květné zahradě

Třída Berušek se vypravila do Květné zahrady v Kroměříži. V rámci prohlídky Libosadu navštívily děti i dominantu Květné zahrady - Rotundu, se slavným foucaultovým kyvadlem.

celý článek

Na louce, u vody, v lese


Vloženo 30.04.2024, 22:59

Na louce, u vody, v lese

Děti ze třídy Koťátek poznávaly a zkoumaly život v různých ekosystémech.

celý článek

Otvírání studánek


Vloženo 21.04.2024, 20:28

Otvírání studánek

Děti ze třídy Koťátek vystoupily v Divokách při příležitosti "Otvírání studánek".
Akci pořádal Český svaz ochránců přírody z Divok. Počasí nám letos nepřálo a tak se akce uskutečnila pod střechou ekologického střediska.
Poděkování patří paní učitelce Bc. Zdeňce Machourkové a Martině Vránové za přípavu kulturního pásma, ...

celý článek

Kuchyně bez hranic


Vloženo 14.04.2024, 09:43

Kuchyně bez hranic

Děti ze Zajíčků se v Kuchyni bez hranic pustily do pečení banánovo-čokoládových muffinů. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak nám šla práce od ruky a také na výsledky našeho snažení.

celý článek

Námořní flotila


Vloženo 12.04.2024, 13:15

Námořní flotila

Výroba lodiček z nanukových dřívek, špejlí a pěnovky. Děti pracovaly s ruční vrtačkou a tavnou pistolí.

celý článek

Zahájení plaveckého výcviku předškoláků


Vloženo 12.04.2024, 12:41

Zahájení plaveckého výcviku předškoláků

10. plaveckých lekcí absolvují v Aquacentru Zdounky předškolní dětí. Součástí plaveckého výcviku je i saunování dětí.

Saunování dětí zaměřené na podporu zdravého životního stylu, otužování a wellbeingu dětí bylo podpořeno z projektu Šablony 1 - OP JAK v MŠ Zdounky.

celý článek

Kutílek v Beruškách


Vloženo 10.04.2024, 22:21

Kutílek v Beruškách

Děti ze třídy Berušek se pustily do výroby robota a čápa na komíně.

celý článek

Kutílek v Zajíčkách


Vloženo 10.04.2024, 22:09

Kutílek v Zajíčkách

Děti ze Zajíčků vyráběly s Kutílkem pozorovací květináč.

celý článek

Den vody


Vloženo 10.04.2024, 22:00

Den vody

Tematické vyučování "Den vody" ve třídě Berušek.

celý článek

Veselé Velikonoce


Vloženo 27.03.2024, 20:04

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce, hodně zdraví a dětem bohatou pomlázku
přejí zaměstnanci mateřské školy ve Zdounkách

celý článek

Noc s Andersenem


Vloženo 25.03.2024, 13:10

Noc s Andersenem

Letošní nocování s panem Andersenem jsme věnovali 100. výročí narození spisovatele Eduarda Petišky. Jeho snad nejznámější knížka Krtek a kalhotky se stala předlohou programu, který se uskutečnil v mateřské škole 22. -23. března.
A jak jsme si nocování s krtkem užili, se můžete podívat v naší fotogalerii.
Program se uskutečnil ve spolupráci s místní ...

celý článek

Březen - měsíc knihy


Vloženo 25.03.2024, 12:51

Březen - měsíc knihy

Návštěva knihovny, divadelní "Knihadýlko", burza knížek, výstavky, Noc s Andersenem, soutěž o největšího čtenáře a samozřejmě pravidelná četba z knížek... To je výčet aktivit z projektu Celé Česko čte dětem, z nichž mnohé se uskutečnily právě v březnu, který je vyhlášen měsícem knihy.

Čtěte denně dětem, má to smysl!

celý článek

Zobrazit starší články

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16