Aktuální akce

Oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vloženo 14.06.2024, 15:34

S platností od 1. 9. 2024 určil zřizovatel školy školné pro školní rok 2024/2025 ve stávající výši 450 Kč/měsíčně.

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání o rodiny pobírající přídavek na dítě.

O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě, tuto skutečnost prokáže „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Dokládání nároku na osvobození od úplaty – přídavek na dítě - žadatel (rodič) obdrží oznámení o přiznání dávky a následně pak každé tři měsíce dokládá úřadu práce výši příjmů. Pokud příjmy odpovídají nároku na dávku, dávka pokračuje, úřad žádné další potvrzení nevydává.
Rozhodnutí o odpuštění úplaty je školou vydáváno na základě předložené žádosti na celý školní rok a zákonný zástupce je povinen škole bezodkladně oznámit, pokud přestane přídavek pobírat. Je na odpovědnosti každého rodiče, aby ředitelce školy sám sdělil, že nárok na osvobození pozbyl. Neoznámení o této změně bude považováno za neoprávněné čerpání a nezákonná forma bezdůvodného obohacení.
Nárok na odpuštění úplaty může být uplatněn nejdříve od měsíce, ve kterém bylo o odpuštění úplaty požádáno.


Další akce

29. 8. 2024 - Úvodní schůzka pro rodiče


Vloženo 14.06.2024, 20:17

29. 8. 2024 - Úvodní schůzka pro rodiče

29. 8. 2024, 15.30 hod.
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na úvodní schůzku před zahájením nového školního roku.

Program:
1. Seznámení s organizačním uspořádáním pro rok 2024/2025 (složení tříd)
2. Školní vzdělávací program, Školním řád, režim dne
4. Úplata za předškolní vzdělávání
5. Školní jídelna, platba stravného, Vnitřní ...

celý článek

1. - 19. 7. 2024 - Prázdninová školička


Vloženo 12.06.2024, 20:10

1. - 19. 7. 2024 - Prázdninová školička

1. - 19. 7. 2024
Prázdninový provoz mateřské školy pro závazně nahlášené děti.
Od 22. 7. do 30. 8. 2024 bude mateřská škola uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců. Uzavření provozu bylo řádně projednáno se zřizovatelem školy.

Školné za měsíc červenec 2024 bude z důvodu uzavření provozu MŠ od 22. 7. 2024 poměrně ...

celý článek

24. 6. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi


Vloženo 07.06.2024, 22:22

24. 6. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi

24. 6. 2024
Klubík pro rodiče s dětmi - závěrečné 5. setkání, 16.00 - 17.00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!

celý článek

18. 6. 2024 - Rozloučení s předškoláky


Vloženo 06.06.2024, 21:00

18. 6. 2024 - Rozloučení s předškoláky

18. 6. 2024
Slavnostní vyřazování předškoláků v mateřské škole.
15.00 hodin třída Zajíčků
15.30 hodin třída Berušek
Poté společný neformální program na školní zahradě.
Opékání špekáčků, skákací hrad, cukrová vata, malování na trička.
Těšíme se na společné setkání.

celý článek

17. 6. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi


Vloženo 05.06.2024, 22:20

17. 6. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi

17. 6. 2024
Klubík pro rodiče s dětmi - 4. setkání, 16.00 - 17.00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!

celý článek

13. 6. 2024 - Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v MŠ


Vloženo 04.06.2024, 20:32

13. 6. 2024 - Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v MŠ

13. 6. 2024, 15.30 hod.
Schůzka se uskuteční v přízemí, ve třídě Berušek.

Program:
1. Předání tiskopisů k zahájení docházky
2. Obecné informace k nástupu
3. Diskuse, prostor pro dotazy
4. Prohlídka budovy MŠ pro zájemce

Těšíme se na Vás!

celý článek

11. 6. 2024 - Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků na ZŠ


Vloženo 04.06.2024, 19:41

11. 6. 2024 - Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků na ZŠ

Schůzka rodičů budoucí I. třídy s paní učitelkou Mgr. Blankou Ondovou se uskuteční 11.6. 2024 v 16.00 v učebně III. třídy v budově prvního stupně.

celý článek

11. 6. 2024 - Malá technická univerzita


Vloženo 03.06.2024, 20:57

11. 6. 2024 - Malá technická univerzita

11. 6. 2024
Závěrečné setkání Malé technické univerzity.
Zapojena třída Zajíčků a Berušek.

celý článek

10. 6. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi


Vloženo 29.05.2024, 10:09

10. 6. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi

10. 6. 2024
Klubík pro rodiče s dětmi - 3. setkání, 16.00 - 17.00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!

celý článek

10. 6. 2024 - Třídní výlet Zajíčků


Vloženo 28.05.2024, 19:36

10. 6. 2024 - Třídní výlet Zajíčků

10. 6. 2024
Třída Zajíčků - výlet do ZOO Lešná.
Bližší informace k organizaci dne u třídních učitelek.

celý článek

7. 6. 2024 - Třídní výlet Koťátek a Soviček


Vloženo 23.05.2024, 11:18

7. 6. 2024 - Třídní výlet Koťátek a Soviček

ZOO Hodonín - výlet třída Koťátek a Soviček.
Bližší informace k organizaci dne u třídních učitelek.

celý článek

6. 6. 2024 - Koncert v ZUŠ Zounky


Vloženo 21.05.2024, 20:24

6. 6. 2024 - Koncert v ZUŠ Zounky

6. 6. 2024
Děti z mateřské školy navštíví výchovný koncert v ZUŠ Zdounky.
Prosíme rodiče, aby tento den měly děti společenské oblečení.

celý článek

5. 6. 2024 - Třídní výlet Berušek


Vloženo 21.05.2024, 19:35

5. 6. 2024 - Třídní výlet Berušek

5. 6. 2024
Bukovanský mlýn - výlet třída Berušek.
Bližší informace k organizaci dne u třídních učitelek.

celý článek

3. 6. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi


Vloženo 16.05.2024, 11:48

3. 6. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi

3. 6. 2024
Klubík pro rodiče s dětmi, 2. setkání 16.00 - 17.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

celý článek

30. 5. 2024 - Zdounečtí hasiči dětem


Vloženo 15.05.2024, 20:08

30. 5. 2024 - Zdounečtí hasiči dětem

30. 5. 2024 si děti ve školce užijí zábavný a poučný den s hasiči z SDH Zdounky.

celý článek

28. a 29. 5. - Zdravý úsměv


Vloženo 11.05.2024, 09:24

28. a 29. 5. - Zdravý úsměv

Závěrečné setkání projektu "Zdravý úsměv" se zubním preventistou panem Zdeňkem Forejtem.

úterý 28. 5. - třída Zajíčků a Berušek

středa 29. 5. - třída Koťátek a Soviček

celý článek

28. 5. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi


Vloženo 11.05.2024, 09:20

28. 5. 2024 - Klubík pro rodiče s dětmi

Chystá se Vaše dítě na vstup do MŠ?
Nevíte, jak to ve školce vypadá?
Chcete Vaše dítě seznámit s prostředím, do kterého nastoupí?
Chcete se poznat s ostatními dětmi a rodiči?

Mateřská škola Zdounky Vám v rámci adaptačního programu pro děti nabízí možnost seznámit se s prostředím, které bude Vaše dítě navštěvovat.
Přijďte se podívat ...

celý článek

23. 5. 2024 - Fotografování tříd a předškolních dětí v krojích


Vloženo 29.04.2024, 22:38

23. 5. 2024 - Fotografování tříd a předškolních dětí v krojích

23. 5. 2024
Fotografování tříd a předškolních dětí v krojích. Nahlaste třídním učitelkám o jaký počet fotografií máte zájem.

celý článek

21. 5. 2024 - Malá technická univerzita


Vloženo 29.04.2024, 22:36

21. 5. 2024 - Malá technická univerzita

21. 5. 2024
7. setkání Malé technické univerzity. Zapojena je třída Zajíčků a Berušek.

celý článek

16. 5. 2024 - Celé Česko čte dětem - vyhodnocení celoroční čtenářské soutěže s interaktivním programem na DK Zdounky


Vloženo 29.04.2024, 22:27

16. 5. 2024
Ve spolupráci s Místní knihovnou Zdounky proběhne na kulturním domě vyhlášení celoroční soutěže "o největšího čtenáře" a "třídu s nejvyšším počtem přečtených knížek". Poté bude následovat interaktivní program s ilustrátorem Alešem Jirouškem.

celý článek

Zobrazit starší články

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15