Vítejte na našich stránkách

Naše škola se nachází v pěkném a klidném prostředí rozsáhlé zahrady. Budova i zahrada jsou majetkem obce Zdounky, která je zřizovatelem. Do MŠ přijíždějí děti z dalších sedmi vesnic. Původně naše mateřská škola byla čtyřtřídní. Od roku 1993 v důsledku úbytku dětí byly otevřeny jen tři třídy. Od září 2002 se počet dětí opět snížil a zůstaly jen dvě smíšené třídy. Od školního roku    2008 /2009 byla otevřena opět třetí třída.

Pro letošní školní rok 2015/2016 budou předškoláci ve dvou třídách. Ve "Sluníčkach" bude 19 dětí předškolních a zbývající počet 9 dětí budou mladší.  Celkem ve Sluníčkách bude 28 dětí. 

V "Beruškách" bude 18 předškolních dětí a 10 dětí mladších. Celkem v Beruškách bude 28 dětí.

 Třída "Zajíčci" bude věkově také smíšená s počtem 26 dětí.

Děti jsou do tříd rozděleny, tak aby jejich přechod do kolektivu byl snadnější. Většinou se snažíme vyhovět přání rodičů a dětí, které se znají jsou zařazeny do stejné třídy. Zbývající část těchto dvou tříd tvoří sourozenci nebo děti ze stejné vesnice, tak aby jejich přechod do kolektivu byl snadnější. Součástí naší MŠ je stravovací zařízení, které zabezpečuje stravu jen pro děti a zaměstnance školy.